Alltid färska & uppdaterade nyheter och domar

2023-01-27

Varför är rehabilitering en lönsam strategi när det kommer till missbruk på arbetsplatsen!

De flesta av oss är idag relativt införstådda med att missbruksproblem av olika slag existerar och ibland behöver en rehabilitering. Att antalet personer som befinner sig i ett så kallat riskbruk av alkohol, spel eller droger uppgår till 1 miljon svenskar  kanske inte är fullt lika känt! En förutsättning för att inte utveckla ett tyngre missbruk […]

2023-01-02

Turordningsregler enligt nya LAS

Det är en turbulent värld vi lever i, som påverkar oss inte bara på det individuella planet utan även utifrån ett företagarperspektiv. Varje dag kommer nyheter om ökade kostnader för exempelvis el till en lågkonjunktur som knackar på dörren! Då kan det vara bra att känna till hur de nya turordningsreglerna som började gälla per […]

2023-01-01

Nya LAS – hur påverkas tidsbegränsade anställningar?

I och med nya LAS har den tidsbegränsade anställningsformen allmän visstidsanställning ersatts med särskild visstidsanställning som övergår till en tillsvidareanställning redan efter tolv månader i stället för två år som det var tidigare. Hur ser omvandlingen ut när det kommer till nya som gamla visstidsanställningar. Hur ska du som arbetsgivare hantera dessa i praktiken. Ibland […]

2022-12-21

Julstressen – så hanterar du den 

Julstressen är idag en akut arbetsmiljörisk som påverkar hälsan negativt hos såväl chefer som medarbetare. Du som arbetsgivare ansvar för att dina medarbetare mår bra och kan behålla sin produktivitet i arbetet. Medarbetare som upplever stress på jobbet får avsevärt sämre förmåga att problemlösa, samarbeta och klarar inte av att prioritera. Stress påverkar även kreativiteten […]

2022-12-12

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vilka lagrum behöver en arbetsgivare känna till för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen? Som arbetsgivare ansvarar du för arbetslivsinriktad rehabilitering. Det innebär att du behöver känna till bland annat när rehabiliteringsåtgärder bör sättas in eller hur långt ditt ansvar sträcker sig. Genom att använda dig av Fack:app får du en god hjälp på vägen genom att använda […]

2022-12-11

Regler uppsägning – detta gäller!

Lag om anställningsskydd (1982:80) (LAS), är en skyddslag som reglerar anställningsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Denna lag säkerställer att arbetsgivaren inte ensidigt kan förändra ett anställningsavtal för en medarbetare. Exempelvis vad gäller vid anställning, uppsägning och avskedande. LAS gäller för nästan alla arbetstagare med undantag för exempelvis personer i företagsledande ställning. Lagen är tvingande, men […]

2022-12-11

Vad är LAS?

Denna lag begränsar arbetsgivarens rätt att förändra en medarbetares anställning, genom att uppsägning eller avsked. Lagen har med andra ord tillkommit för att säkerställa att det finns en trygghet i anställningen för medarbetaren. Fack:app – ett stöd genom hela processen Att genomföra en uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl är […]

2022-12-11

Arbetsmiljö lagar

Arbetsmiljöregleringens tillkomstoch utveckling ur ett historiskt perspektiv Vi har sedan lång tid tillbaka haft lagar och regler som hanterar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Bland de tidigaste av dessa regleringar kan landslagslagarna nämnas. Redan 1303 framfördes att en person inte hade rätt […]

2022-12-11

Nya LAS – Vad gäller?

Nya Lagen om anställningsskydd (LAS) – vilka är de väsentliga förändringarna? Som de flesta av er redan känner till har det skett en hel del förändringar inom arbetsrätten. Per den 1 oktober träder nya LAS i kraft. Frågan är hur dessa förändringar kommer att påverka dig som arbetsgivare och vem berör de? Nedan går vi […]

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app