Alltid färska & uppdaterade nyheter och domar

2022-01-21

Ändring av karantänsreglerna!

Från och med 20 januari i år ändras reglerna för familjekarantän. Under den senaste tiden har det rapporterats om arbetsplatser som har stora problem att hålla verksamheten igång. Detta beror bland annat på att många sitter i karantän för att en person i samma hushåll har covid-19. Fram tills det att reglerna ändrades har familjemedlemmar […]

2022-01-20

Ny anställningsform föreslås – Särskild visstidsanställning!

I juni 2021 presenterade regeringen ett förslag innefattande en rad förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa förändringar är omfattande och kommer att innebära stora förändringar för både arbetsgivare som arbetstagare om de går igenom. En av förändringarna i förslaget är att allmän visstidsanställning föreslås bli ”särskild visstidsanställning” istället. Den nya anställningsformen kommer likna den […]

2022-01-20

Grävmaskinist dog av stenblock – platschef ansvarig!

En sprängladdning detonerade i en bergtäkt och ett stenblock slungades mot en grävmaskinist som avled. Nu döms platschefen tillika sprängbasen för grovt arbetsmiljöbrott av tingsrätten eftersom han gett klartecken till grävmaskinisten att börja lasta trots att vissa sprängladdningar inte hade hunnit detonera. Sammantaget anser tingsrätten att han har brustit i sitt ansvar och ska därför […]

2022-01-20

Fall mellan sängen och skrivbordet – arbetsplatsolycka!

Ny intressant dom! Fall mellan sängen och skrivbordet klassas som en arbetsplatsolycka! En man i Tyskland halkade när han gick från sängen till sitt skrivbord och föll så illa att han bröt ryggen! I och med att arbetet skedde i hemmet anser domstolen att promenaden mellan sängen och skrivbordet går att definiera som resa till […]

2022-01-20

Vikten av att följa AFS 2015:4 OSA

Söderköpings kommun fick av Arbetsmiljöverket, i augusti 2019, ett vitesföreläggande och krav på att samtliga arbetsplatser inom socialförvaltningen skulle genomlysas utifrån AFS 2015:4. Kraven som ställdes var att kommunen skulle genomföra riskbedömningar, hur bl a arbetstidens förläggning kan påverka medarbetarnas hälsa. Särskilt fokus skulle läggas på arbetets innehåll samt hur kraven som ställs på arbetstagarna […]

2022-01-20

Covid-19 restriktioner!

Visste du att Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19? Jo, det stämmer!   Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arbetsgivare underlättar för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma vid symptom. Myndigheten rekommenderar även att arbetsgivaren ska göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån […]

2022-01-20

Ny visselblåsarlag – Stärkt skydd för visselblåsare!

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen ikraft. Denna ger ett förstärkt skydd för de som vill larma i privat som offentlig verksamhet. Den nya lagen ställer krav på hur implementeringen av ett säkert rapporteringssystem ska ske. Tänk på att det även ska finnas möjlighet att larma anonymt!   De som omfattas av den […]

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app