Alltid färska & uppdaterade nyheter och domar

2022-12-12

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vilka lagrum behöver en arbetsgivare känna till för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen? Som arbetsgivare ansvarar du för arbetslivsinriktad rehabilitering. Det innebär att du behöver känna till bland annat när rehabiliteringsåtgärder bör sättas in eller hur långt ditt ansvar sträcker sig. Genom att använda dig av Fack:app får du en god hjälp på vägen genom att använda […]

2022-12-11

Regler uppsägning – detta gäller!

Lag om anställningsskydd (1982:80) (LAS), är en skyddslag som reglerar anställningsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Denna lag säkerställer att arbetsgivaren inte ensidigt kan förändra ett anställningsavtal för en medarbetare. Exempelvis vad gäller vid anställning, uppsägning och avskedande. LAS gäller för nästan alla arbetstagare med undantag för exempelvis personer i företagsledande ställning. Lagen är tvingande, men […]

2022-12-11

Vad är LAS?

Denna lag begränsar arbetsgivarens rätt att förändra en medarbetares anställning, genom att uppsägning eller avsked. Lagen har med andra ord tillkommit för att säkerställa att det finns en trygghet i anställningen för medarbetaren. Fack:app – ett stöd genom hela processen Att genomföra en uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl är […]

2022-12-11

Arbetsmiljö lagar

Arbetsmiljöregleringens tillkomstoch utveckling ur ett historiskt perspektiv Vi har sedan lång tid tillbaka haft lagar och regler som hanterar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Bland de tidigaste av dessa regleringar kan landslagslagarna nämnas. Redan 1303 framfördes att en person inte hade rätt […]

2022-12-11

Nya LAS – Vad gäller?

Nya Lagen om anställningsskydd (LAS) – vilka är de väsentliga förändringarna? Som de flesta av er redan känner till har det skett en hel del förändringar inom arbetsrätten. Per den 1 oktober träder nya LAS i kraft. Frågan är hur dessa förändringar kommer att påverka dig som arbetsgivare och vem berör de? Nedan går vi […]

2022-12-11

Kvinnor utsätts för kränkningar, skyddsombud agerar

8 november 2022/063916 Unionens och IF Metalls skyddsombud uttryckte nyligen att personer i ledande ställning på kemiföretaget kemiföretaget Nouryon functional chemicals kränker personalen. De arbetstagare som främst utsätts för detta är kvinnorna på arbetsplatsen. Det har även framkommit att det råder en bestraffningsmiljö på bolaget som gör att arbetstagare har en stor rädsla för att […]

2022-12-10

Vad är arbetsmiljölagen?

Genom arbetsmiljölagen (1977:1160) har arbetsgivaren ett ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, Arbetsmiljölagen 2 kap §3. Utöver detta ligger det på arbetsgivarens ansvar att arbeta med systematiskt med arbetsmiljön och se till att arbetet går att genomföra i en sund och säker arbetsmiljö, 2:2 AML. Hur kan Fack:appen hjälpa dig i ditt systematiska […]

2022-12-05

Nödutgång var via ett hål i golvet

9 november 2022/056901 Efter en inspektion av Rojos kolgrill i Gävle upptäckte Arbetsmiljöverket att det enda sättet att evakuera källarlokalen (där mat förberedes) var upp genom en öppning i köksgolvet på markplan. Verket lämnade en anmärkning på detta som bolaget sedan bemötte med att garantera att lokalen endast skulle användas som lagerlokal. Sedan dess har […]

2022-12-02

Lärare utsätts för våld och hot

8 november 2022/063823 Situationen för lärarna i Kungälvs kommun har nu blivit så kritisk att de är rädda för att gå till jobbet. Lärarförbundets skyddsombud skrev följande: ”I tillbud beskrivs otillräcklighet, stress, obehag till följd av slag, sparkar, skallningar, hot om våld, dödshot mot personal samt personals familjemedlemmar, våld med tillhyggen och elever som spottar […]

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app