Alltid färska & uppdaterade nyheter och domar

  • Erbjudande från Roslagskliniken

    Erbjudande från Roslagskliniken

    En hälsofrämjande arbetsplats ger hälsosammare medarbetare! Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete. Därför är det viktigt att arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Det är en fördel för både organisation som medarbetare då hälsosamma medarbetare inte bara har högre frisknärvaro, utan också presterar bättre. Om en medarbetare känner begynnande problem, kan en snabbt insatt…