Alltid färska & uppdaterade nyheter och domar

 • Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

  Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

  I januari 2020 började en kvinna arbeta hos Axess i Södertälje hamn via ett bemanningsföretag. Hennes arbetsuppgifter var bland annat att lasta på och av bilar från tåg och båtar. På tågen fanns det två våningar, varav den övre sänktes ner vid av- och pålastning. Det var tydligt att anställda inte skulle kliva på övervåningen…

 • Har en arbetsgivare hindrat skyddsombudet att utföra sitt uppdrag?

  Har en arbetsgivare hindrat skyddsombudet att utföra sitt uppdrag?

  I en ny dom från Arbetsdomstolen behandlades frågan om en arbetsgivare hindrat ett huvudskyddsombud från att fullgöra sina uppgifter och därmed agerat i strid med arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Kärande i målet: Svenska Hamnarbetarförbundet Svarande i målet: Sveriges Hamnar Kollektivavtal gäller, kajavtalet. APM Terminals Gothenburg AB (bolaget) är medlem i Sveriges Hamnar och därmed bundet av…

 • Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

  Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

  Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5070-21, 5071-21 meddelad den 16 november 2022 Försäkringskassans krav för att bevilja sjukpenning har länge varit att det ska finnas ”objektiva fynd” för att bevisa att en person har rätt till det. Detta har varit ett problem för individer som har sjukdomar där just objektiva fynd inte går att påvisa,…

 • Statsimmunitet och avskedande, vad gäller?

  Statsimmunitet och avskedande, vad gäller?

  16 november, beslut 47/22, mål B 81/22/MC I september 2021 avskedades en person som var anställd på Qatars ambassad i Stockholm. Efter beskedet valde personen att väcka tala i Stockholms tingsrätt mot staten Qatar, detta genom Qatars ambassad i Stockholm. Personen menade att denne blivit avskedad utan att det funnits saklig grund för uppsägning. Därmed…

 • Kriminalvårdare nekades skadestånd i hovrätten

  Kriminalvårdare nekades skadestånd i hovrätten

  Den 14 november 2022, Hovrätten för nedre Norrland, Mål 1447 – 21 Det var under en rättegång i september 2020 som två kriminalvårdare utsattes för ringa misshandel av en häktad man som i panik försökte fly från salen och vårdarna försökte stoppa honom. Den häktade mannen skallade en av vårdarna och slog en häktesvakt med…

 • Förvaltningsdomstolen utdömer vite för nattarbete

  Förvaltningsdomstolen utdömer vite för nattarbete

  6 september 2022, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 4539-22 I februari 2019 beslutade Arbetsmiljöverket ett förbud mot Biorama XL Video Kommanditbolag om nattarbete. Förbudet innebar att om bolaget inte tecknade ett kollektivavtal fick inga anställda att arbeta mellan 00 och 05. Alternativt till kravet om kollektivavtal var att bolaget skulle ansöka om dispens för nattarbete hos verket.…

 • AD 2022 nr 9

  AD 2022 nr 9

  Bakgrund Mellan Almega Tjänsteföretagen (Almega) och Svenska Transportarbetarförbundet (förbundet) råder ett kollektivavtal avseende distribution, bl.a. direktreklam. Ersättningsformen för behovsanställda som delar ut reklam och annat var prestationslön. I en anmärkning i kollektivavtalet fanns bestämmelsen att timlön skulle utgå ifall prestationslönen blev lägre än timlönen så länge den behovsanställda utfört ennormalprestation. Enligt samma bestämmelse skulle en…

 • Intressant orefererad dom – Företagsöverlåtelser!

  Intressant orefererad dom – Företagsöverlåtelser!

  Komparativ sammanfattning av mål T-1549-20 Inledning I denna sammanfattning ska vi gå igenom två rättsfall. Inledningsvis kommer en kort sammanfattning av Tingsrättens dom. Därefter kommer en sammanfattning av Arbetsdomstolens dom. Avslutningsvis kommer en kortare reflektion av vad som hade hänt om utgången i domen hade blivit annorlunda i Arbetsdomstolen. ‍ Sammanfattning av mål T-1549-20 Bakgrund…