Alltid färska & uppdaterade nyheter och domar

 • Provanställning

  Provanställning

  Vad är provanställning?  En provanställning är en anställningsform som innebär att man som längst under sexmånader innehar en visstidsanställning. När någon påbörjar en tillsvidareanställning är detvanligt att anställningen börjar som en provanställning som sedan övergår till entillsvidareanställning. Reglerna om detta finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). Syftet med en provanställning är att både arbetstagaren och…

 • Sjuk på semestern?

  Sjuk på semestern?

  Den svenska arbetsrätten reglerar arbetstagares rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.Inom detta inkluderas frågor som rör semester och ledighet. Semestern är en viktig del iarbetslivet och är skyddad genom semesterlagen (1977:480). Denna lag garanterar att allaanställda har rätt till semester och syftar till att främja en hälsosam arbetsmiljö ocharbetslivsbalans. I semesterlagen återfinns regler gällande längd, förläggning…

 • EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  Direktivet om lönetransparens handlar om att komma till rätta med lönediskriminering mellan kvinnor och män i hela EU. Alla EU:s medlemsländer ska ha införlivat direktivets regler senast om tre år.

 • Bra att veta om kollektivavtal och dolda klausuler samt andra arbetsrättsliga principer!

  Bra att veta om kollektivavtal och dolda klausuler samt andra arbetsrättsliga principer!

  Kollektivavtal är ett centrala begrepp inom arbetsmarknaden som sträcker sig långt utöver att bara reglera arbetstagarens rättigheter samt arbetsgivarens skyldigheter. Förståelsen av ett kollektivavtal som en skriftlig överenskommelse, mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, hjälper till att belysa dess betydelse i att trygga anställdas arbetsvillkor och definiera rättigheter och skyldigheter för båda parter. Kollektivavtalet tar sitt värde…

 • Sommartider hej hej, sommartider!

  Sommartider hej hej, sommartider!

  Det ljuder skratt mellan husen, grillröken ligger tung och det skrattas och skålas i familjens som vännernas lag. Semestern är en tid för avkoppling och njutning, men det är också en tid då alkoholkonsumtionen kan öka.

 • Kränkande särbehandling

  Kränkande särbehandling

  Vår arbetsplats är mer än bara en plats där vi spenderar stora delar av våra dagar. Det är en gemenskap, en plats där vi strävar efter att växa, samarbeta och trivas. Men ibland kan den harmoniska atmosfären rubbas av en osynlig fiende – kränkande särbehandling. Vi vet att en sådan situation kan vara förödande för…

 • Behovet av objektivitet vid utredningar av kränkande särbehandling och trakasserier

  Behovet av objektivitet vid utredningar av kränkande särbehandling och trakasserier

  Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det arbetsgivarens skyldighet att förebygga och förhindra att anställda utsätts för kränkande särbehandling. För att uppnå detta är det inte bara viktigt utan snarare avgörande att utredningen genomförs på ett opartiskt och objektivt sätt. Om det finns ett intryck av att utredningen kan vara partisk eller påverkad, kan detta…

 • Vad blir innebörden av EU:s arbetstidsdirektiv och reglerna gällande dygnsvila?

  Vad blir innebörden av EU:s arbetstidsdirektiv och reglerna gällande dygnsvila?

  Per den 1 oktober så träder nya regler i kraft vad gäller arbetstid närmare bestämt kopplat till dygnsvila. Reaktionerna har varit både ifrågasättande som positiva då innebörden blir att det kommer ställas krav på återhämtning mellan arbetspass.

 • Hallå arbetsgivare – har du allt klart inför semestern?

  Hallå arbetsgivare – har du allt klart inför semestern?

  Några tips att ha i åtanke inför stundande semester! Äntligen! Våren har kommit med stormsteg och med det även känslan av att det närmar sig sommar. För de flesta en härlig tid att se fram mot, men för en arbetsgivare innebär det ganska mycket att tänka på planeringsmässigt innan godkännande om semester kan ges. Här…