Alltid färska & uppdaterade nyheter och domar

 • Förslag på att nya inkomstunderlag ska införas för bostadsbidrag!

  Förslag på att nya inkomstunderlag ska införas för bostadsbidrag!

  Utredningen föreslår bland annat att bostadsbidraget ska grundas på de månatliga inkomstuppgifterna i arbetsgivardeklarationerna på individnivå från Skatteverket. I och med förändringen bedömer utredningen att det är möjligt att minska återkraven för hushåll med bostadsbidrag med mer än 90 procent. ‍ Underhållsstödet ska garantera ett barns försörjning när en bidragsskyldig förälder av olika anledningar inte…

 • Visselblåsarsystem

  Att tänka på inför implementering av ett nytt visselblåsarsystem När du som företag ska introducera en ny visselblåsarkanal/ rapporteringsmöjlighet första gången är det viktigt att se bredare på frågeställningen. Här spelar företagets/organisationens storlek roll, antal anställda, struktur, sektor, är man en myndighet som lyder under vissa regler, rapporteringsmöjligheter med mera. Att även fundera kring företagets/…

 • Visselblåsarlagen

  Visselblåsarlagen

  Vad behöver jag veta om Visselblåsarlagen?  Den 25e september 2019 publicerade Europaparlamentet sitt nya direktiv om ”skydd av personer som rapporterar brott mot unionsrätten” – även kallat Visselblåsardirektivet.  Behovet att ta fram ett gemensamt förhållningssätt gällande skydd för visselblåsare, utlöstes av en rad uppmärksammade visselblåsningar, som exempel kan nämnas Cambridge Analytica, Panama Papers, Barclays som…

 • Ändring av karantänsreglerna!

  Ändring av karantänsreglerna!

  Från och med 20 januari i år ändras reglerna för familjekarantän. Under den senaste tiden har det rapporterats om arbetsplatser som har stora problem att hålla verksamheten igång. Detta beror bland annat på att många sitter i karantän för att en person i samma hushåll har covid-19. Fram tills det att reglerna ändrades har familjemedlemmar…

 • Ny anställningsform föreslås – Särskild visstidsanställning!

  Ny anställningsform föreslås – Särskild visstidsanställning!

  I juni 2021 presenterade regeringen ett förslag innefattande en rad förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa förändringar är omfattande och kommer att innebära stora förändringar för både arbetsgivare som arbetstagare om de går igenom. En av förändringarna i förslaget är att allmän visstidsanställning föreslås bli ”särskild visstidsanställning” istället. Den nya anställningsformen kommer likna den…

 • Grävmaskinist dog av stenblock – platschef ansvarig!

  Grävmaskinist dog av stenblock – platschef ansvarig!

  En sprängladdning detonerade i en bergtäkt och ett stenblock slungades mot en grävmaskinist som avled. Nu döms platschefen tillika sprängbasen för grovt arbetsmiljöbrott av tingsrätten eftersom han gett klartecken till grävmaskinisten att börja lasta trots att vissa sprängladdningar inte hade hunnit detonera. Sammantaget anser tingsrätten att han har brustit i sitt ansvar och ska därför…

 • Fall mellan sängen och skrivbordet – arbetsplatsolycka!

  Fall mellan sängen och skrivbordet – arbetsplatsolycka!

  Ny intressant dom! Fall mellan sängen och skrivbordet klassas som en arbetsplatsolycka! En man i Tyskland halkade när han gick från sängen till sitt skrivbord och föll så illa att han bröt ryggen! I och med att arbetet skedde i hemmet anser domstolen att promenaden mellan sängen och skrivbordet går att definiera som resa till…

 • Vikten av att följa AFS 2015:4 OSA

  Vikten av att följa AFS 2015:4 OSA

  Söderköpings kommun fick av Arbetsmiljöverket, i augusti 2019, ett vitesföreläggande och krav på att samtliga arbetsplatser inom socialförvaltningen skulle genomlysas utifrån AFS 2015:4. Kraven som ställdes var att kommunen skulle genomföra riskbedömningar, hur bl a arbetstidens förläggning kan påverka medarbetarnas hälsa. Särskilt fokus skulle läggas på arbetets innehåll samt hur kraven som ställs på arbetstagarna…

 • Covid-19 restriktioner!

  Covid-19 restriktioner!

  Visste du att Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19? Jo, det stämmer!   Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arbetsgivare underlättar för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma vid symptom. Myndigheten rekommenderar även att arbetsgivaren ska göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån…