Alltid färska & uppdaterade nyheter och domar

 • Arbetsledningsrätten: Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 

  Arbetsledningsrätten: Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 

  I en tid där arbetslivet ständigt omformas av nya trender, teknologier och arbetsmetoder, står både arbetsgivare och anställda inför en mängd utmaningar. En av de mest grundläggande, men ofta förbisedda aspekterna i denna dynamik är arbetsledningsrätten. Det är arbetsgivarens rätt – och ibland, deras bekymmer – att leda, fördela och kontrollera arbetet. Men var går…

 • Tjänstefel

  Tjänstefel

  Tjänstefel är ett centralt och komplext område inom arbetsrätten i Sverige. Det refererar till när en person i myndighetsställning, såsom exempelvis läkare, polis, domstol, socialtjänst eller arbetsförmedling agerar på ett sätt som strider mot lag eller sina arbetsuppgifter. I denna artikel kommer vi att utforska tjänstefel mer ingående genom att undersöka vad det innebär, vilka…

 • Primär och sekundär förhandlingsskyldighet

  Primär och sekundär förhandlingsskyldighet

  Skyldigheten och rättigheten att förhandla Inom arbetsrätten finns vissa skyldigheter för arbetsgivaren att förhandla vid förändring av arbetet eller verksamheten. Det är något som brukar kalla för medbestämmandeförhandling. Reglerna om förhandlingsskyldighet finns i lagen (1076:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och innehåller bestämmelser om dels en primär förhandlingsskyldighet, dels en sekundär förhandlingsskyldighet. Nedan går vi…

 • Skyddsrond – ett lagstadgat krav!

  Skyddsrond – ett lagstadgat krav!

  En god arbetsmiljö är en viktig faktor för att medarbetarna ska hålla sig friska och fria från skador och ohälsa. Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen och därmed det största ansvaret i att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns många olika sätt att undersöka arbetsmiljön, om den…

 • Vad är en tillsvidareanställning?

  Vad är en tillsvidareanställning?

  Vad innebär det att ett anställningsavtal är tills vidare? En tillsvidareanställning är den vanligaste typen av anställning i Sverige och innebär att anställningen fortsätter tills den anställde själv väljer att säga upp sig, eller arbetsgivaren avslutar anställningen. Det finns därmed ingen fast tidsram för anställningen, som det kan finnas vid en tidsbegränsad anställning. För tillsvidareanställda…

 • Diskriminering och föreningsrättskränkning vid säkerhetsprövning? AD 2023 nr 47

  Diskriminering och föreningsrättskränkning vid säkerhetsprövning? AD 2023 nr 47

  Diskriminering och föreningsrättskränkning vid säkerhetsprövning? AD 2023 nr.47

 • Arbetsplatsolyckor vid arbete med djur – vad ska arbetsgivare och anställda tänka på?

  Arbetsplatsolyckor vid arbete med djur – vad ska arbetsgivare och anställda tänka på?

  Varje år sker det flertalet allvarliga arbetsplatsolyckor där både vilda djur och tamdjur är orsaken bakom skadorna. Olyckorna är oftast allvarliga, vissa med dödlig utgång, och inträffar inom flertalet branscher så som jordbruk, veterinärverksamhet, djurparker, ridsport samt tull- och polisverksamhet. Vid arbete med djur är det viktigt att arbetsgivare är noggranna med det systematiska arbetsmiljöarbetet och…

 • Den digitala arbetsmiljön

  Den digitala arbetsmiljön

  Hur skapar vi hjärnvänliga arbetsplatser i en digital värld Det hybrida arbetssättet är här för att stanna och med det kommer nya utmaningar kopplade till den digitala arbetsmiljön och arbetssätt. Tack vare digitaliseringen kan vi nu strukturera och utföra arbetsuppgifter utifrån nya och många gånger innovativa arbetssätt. Att vi öppnar dörren till nya arbetsvägar, medför…

 • Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  För att motverka digital stress i arbetsmiljön rekommenderas regelbundna skärmpauser, utbildning om digital hälsa, och flexibla arbetstider. Ergonomiska arbetsplatser, tydliga arbetsmål, begränsning av uppkoppling efter arbetstid, och en kultur av öppen kommunikation är också viktiga. Fokus bör ligga på kvalitetsarbete snarare än ständig online-närvaro, och regelbunden feedback och fysisk aktivitet uppmuntras för att minska stress…