Alltid färska & uppdaterade nyheter och domar

2023-05-31

Att befinna sig i gränslandet mellan sjukdom och arbete

Att balansera mellan känslan av att inte må bra mentalt och att vilja leverera på sitt arbete är en komplex utmaning för alla parter. Att situationen är svår och krävande för den som drabbats är inte svårt att förstå, då det många gånger saknas självinsikt att det snart tippar över. Men även från ett arbetsgivarperspektiv ställs det flera krav både utifrån vad lagen kräver som den humana sidan.

2023-05-12

Arbetsanpassning

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 ska alla arbetsgivare arbeta förebyggande för att arbetstagare inte ska bli sjuka eller skadas i sitt arbete. Trots att en arbetsgivare uppfyller detta ansvar och följer de aktuella reglerna för arbetsmiljöarbetet, sker det att arbetstagare blir sjuka eller råkar ut för olyckor, på eller utanför arbetet. […]

2023-05-04

Anställningsavtalet – ett viktigt dokument?

Ett anställningsavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. I detta avtal har de båda parterna kommit överens om villkoren i anställningen. Det mest grundläggande som överenskommits är, att som medarbetare utföra arbete och att arbetsgivaren ska ersätta medarbetaren för det arbete hen utför. Det betyder att anställningsavtalet går att betrakta som […]

2023-04-27

Vad blir innebörden av EU:s arbetstidsdirektiv och reglerna gällande dygnsvila?

Per den 1 oktober så träder nya regler i kraft vad gäller arbetstid närmare bestämt kopplat till dygnsvila. Reaktionerna har varit både ifrågasättande som positiva då innebörden blir att det kommer ställas krav på återhämtning mellan arbetspass.

2023-04-25

Arbetsrätt – rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden

Arbetsrätten på den svenska arbetsmarknaden innehåller många regler och bestämmelser som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Båda parterna har enligt arbetsrätten både rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som måste beaktas. Arbetsrätten innehåller ett stort antal lagar, bland annat lagen om anställningsskydd (LAS), lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och diskrimineringslagen. Det kan vara svårt […]

2023-04-25

Vikten av en god arbetsmiljö

En av arbetsrättens viktigaste delar är regelverket beträffande arbetsmiljö. Det är arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) som reglerar de skyldigheter som en arbetsgivare och andra skyddsansvariga har för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Begreppet arbetsmiljö är brett och kan förklaras till att omfatta i princip allt som avser att skydda arbetstagarna från ohälsa och skador […]

2023-04-25

Ingå avtal

I Sverige är några viktiga principer att det råder avtalsfrihet och att avtal som ingås ska hållas. Att kunna ingå avtal är en grundpelare för att tillgodose sina egna intressen och för att främja samhällsekonomin i stort. Parterna som ingår avtalet kan både vara privatpersoner och företag. Ett avtal mellan två privatpersoner kan till exempel […]

2023-04-24

Hallå arbetsgivare – har du allt klart inför semestern?

Några tips att ha i åtanke inför stundande semester! Äntligen! Våren har kommit med stormsteg och med det även känslan av att det närmar sig sommar. För de flesta en härlig tid att se fram mot, men för en arbetsgivare innebär det ganska mycket att tänka på planeringsmässigt innan godkännande om semester kan ges. Här […]

2023-03-17

Att ha koll på inför kommande semestertider!

I semesterlagen (1977:480) finns regler om olika delar kopplade till semester. Den behandlar bland annat semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Flera av reglerna i semesterlagen är dispositiva, vilket betyder att de kan avtalas bort i avtal. I denna artikel går vi igenom de olika delarna gällande semester så att du vet vad som gäller för just dig.

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app