NyheterNyheterVisselblåsarsystem

Visselblåsarsystem

Att tänka på inför implementering av ett nytt visselblåsarsystem

När du som företag ska introducera en ny visselblåsarkanal/ rapporteringsmöjlighet första gången är det viktigt att se bredare på frågeställningen. Här spelar företagets/organisationens storlek roll, antal anställda, struktur, sektor, är man en myndighet som lyder under vissa regler, rapporteringsmöjligheter med mera. Att även fundera kring företagets/ organisationens värderingar är även av största vikt.

Rätt företagskultur

Att efterleva de regler, policys och processer som sätts gäller även principen ”att tonen sätt från toppen”. Står högsta ledningen och bakom visselblåsarsystemet? Har mellanchefer förstått sitt ansvar att efterfölja det som krävs av dem – att efterfölja visselblåsarlagen är inte en valmöjlighet utan ett krav! Råder en transparent och tillitsfull företagskultur, där anställde känner sig trygga i att rapportera in avvikelser eller rena felaktigheter? Dessa frågor måste besvaras för att bidra till visselblåsarsystemets framgång!

Att eliminera hinder för genomförande

Så fort diskussioner om införande av ett visselblåsarssystem uppstår kommer även många frågeställningar att framträda och även fördomar! Allt från storebror ser dig till generella tankar kring angiveri och tjallande som lojalitetsbrist med mera. Hos många medarbetare finns en inbyggd rädsla att rapportera oegentligheter precis som hos arbetsgivare som inte förstår fördelen i att ha ett bra visselblåsarsystem.  Ett visselblåsarsystem stärker ett företags etiska företagskultur och ser även till att säkerställa att fel kan rapporteras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Detta främjar företagets förtroende både internt som externt.

Relaterat

 • Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  För att motverka digital stress i arbetsmiljön rekommenderas regelbundna skärmpauser, utbildning om digital hälsa, och flexibla arbetstider. Ergonomiska arbetsplatser, tydliga arbetsmål, begränsning av uppkoppling efter arbetstid, och en kultur av öppen kommunikation är också viktiga. Fokus bör ligga på kvalitetsarbete snarare än ständig online-närvaro, och regelbunden feedback och fysisk aktivitet uppmuntras för att minska stress och öka välbefinnandet.

 • EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  Direktivet om lönetransparens handlar om att komma till rätta med lönediskriminering mellan kvinnor och män i hela EU. Alla EU:s medlemsländer ska ha införlivat direktivets regler senast om tre år.

 • Sommartider hej hej, sommartider!

  Sommartider hej hej, sommartider!

  Det ljuder skratt mellan husen, grillröken ligger tung och det skrattas och skålas i familjens som vännernas lag. Semestern är en tid för avkoppling och njutning, men det är också en tid då alkoholkonsumtionen kan öka.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält