Visselblåsarsystem

Att tänka på inför implementering av ett nytt visselblåsarsystem

När du som företag ska introducera en ny visselblåsarkanal/ rapporteringsmöjlighet första gången är det viktigt att se bredare på frågeställningen. Här spelar företagets/organisationens storlek roll, antal anställda, struktur, sektor, är man en myndighet som lyder under vissa regler, rapporteringsmöjligheter med mera. Att även fundera kring företagets/ organisationens värderingar är även av största vikt.

Rätt företagskultur

Att efterleva de regler, policys och processer som sätts gäller även principen ”att tonen sätt från toppen”. Står högsta ledningen och bakom visselblåsarsystemet? Har mellanchefer förstått sitt ansvar att efterfölja det som krävs av dem – att efterfölja visselblåsarlagen är inte en valmöjlighet utan ett krav! Råder en transparent och tillitsfull företagskultur, där anställde känner sig trygga i att rapportera in avvikelser eller rena felaktigheter? Dessa frågor måste besvaras för att bidra till visselblåsarsystemets framgång!

Att eliminera hinder för genomförande

Så fort diskussioner om införande av ett visselblåsarssystem uppstår kommer även många frågeställningar att framträda och även fördomar! Allt från storebror ser dig till generella tankar kring angiveri och tjallande som lojalitetsbrist med mera. Hos många medarbetare finns en inbyggd rädsla att rapportera oegentligheter precis som hos arbetsgivare som inte förstår fördelen i att ha ett bra visselblåsarsystem.  Ett visselblåsarsystem stärker ett företags etiska företagskultur och ser även till att säkerställa att fel kan rapporteras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Detta främjar företagets förtroende både internt som externt.

För ytterligare information om implementeringen av ett nytt visselblåsarsystem samt en checklista för hur/vilka som ska involveras i processen, se bifogad PDF nedan.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app