NyheterNyheterVisselblåsarlagen

Visselblåsarlagen

Vad behöver jag veta om Visselblåsarlagen? 

Den 25e september 2019 publicerade Europaparlamentet sitt nya direktiv om ”skydd av personer som rapporterar brott mot unionsrätten” – även kallat Visselblåsardirektivet. 

Behovet att ta fram ett gemensamt förhållningssätt gällande skydd för visselblåsare, utlöstes av en rad uppmärksammade visselblåsningar, som exempel kan nämnas Cambridge Analytica, Panama Papers, Barclays som LuxLeaks. 

Därtill var skyddet för visselblåsare mellan EUs medlemsstater spretigt. De flesta länder hade egna lösningar på hur problem kopplat till visselblåsning skulle hanteras. 

Vad är ett EU-direktiv? 

EU-förordningar, exempelvis The General Data Protection Regulation (GDPR), har en bindande rättskraft i alla EUs medlemsstater och träder i kraft vid ett fastställt datum. Ikraftträdandet sker unisont i alla länder. 

Ett direktiv specificerar vilket resultat som lagstiftningen måste nå upp till hos varje medlemsstat. Däremot finns en frihet i hur själva införlivandet i den nationella lagstiftningen ska vara. Detta resulterar i att det finns olikheter mellan EUs medlemsstaters lagstiftning kopplat till olika direktiv. 

Relaterat

 • Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  För att motverka digital stress i arbetsmiljön rekommenderas regelbundna skärmpauser, utbildning om digital hälsa, och flexibla arbetstider. Ergonomiska arbetsplatser, tydliga arbetsmål, begränsning av uppkoppling efter arbetstid, och en kultur av öppen kommunikation är också viktiga. Fokus bör ligga på kvalitetsarbete snarare än ständig online-närvaro, och regelbunden feedback och fysisk aktivitet uppmuntras för att minska stress och öka välbefinnandet.

 • EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  Direktivet om lönetransparens handlar om att komma till rätta med lönediskriminering mellan kvinnor och män i hela EU. Alla EU:s medlemsländer ska ha införlivat direktivets regler senast om tre år.

 • Sommartider hej hej, sommartider!

  Sommartider hej hej, sommartider!

  Det ljuder skratt mellan husen, grillröken ligger tung och det skrattas och skålas i familjens som vännernas lag. Semestern är en tid för avkoppling och njutning, men det är också en tid då alkoholkonsumtionen kan öka.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält