Vikten av att följa AFS 2015:4 OSA

Söderköpings kommun fick av Arbetsmiljöverket, i augusti 2019, ett vitesföreläggande och krav på att samtliga arbetsplatser inom socialförvaltningen skulle genomlysas utifrån AFS 2015:4.

Kraven som ställdes var att kommunen skulle genomföra riskbedömningar, hur bl a arbetstidens förläggning kan påverka medarbetarnas hälsa. Särskilt fokus skulle läggas på arbetets innehåll samt hur kraven som ställs på arbetstagarna ser ut, är resurserna anpassade efter kraven m m.

Kammarrätten utdömde ett vite om 700.000 kronor.
8 oktober 2021, Kammarrätten i Stockholm, mål 135-21

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app