NyheterNyheterUtvärdering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Utvärdering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

För lite mer än sex år sedan kom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) med fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Nu har en utvärdering genomförts för att analysera vilken inverkan dessa nya regler har fått. Arbetsmiljöverket har konstaterat mottagandet delvis har varit positivt men att vissa utmaningar även uppdagats.

I utvärderingen framgår det att arbetsmarknadens parter anser att föreskrifterna fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet och likaså är många positivt inställda till att föreskrifterna utgår ifrån ett organisatoriskt perspektiv. Vidare har det även konstaterats att många av de frågor som OSA syftar till att lyfta löses på arbetsplatsen genom dialog mellan arbetsgivare och skyddsombud.

Det råder dock viss förvirring kring hur föreskrifterna ska tillämpas och det finns en variation i tillämpningen beroende på bransch. Detta främst på grund av att det anses svårt att implementera föreskrifterna i det praktiska arbetet, mycket på grund av att föreskrifterna är för generellt uttryckta. Formuleringarna är alltså inte alltid tillräckligt exakta för att arbetsgivare ska veta vad som gäller, exempelvis vid kränkande särbehandling.

En ny utvärdering kommer våren 2023.

Relaterat

 • Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  För att motverka digital stress i arbetsmiljön rekommenderas regelbundna skärmpauser, utbildning om digital hälsa, och flexibla arbetstider. Ergonomiska arbetsplatser, tydliga arbetsmål, begränsning av uppkoppling efter arbetstid, och en kultur av öppen kommunikation är också viktiga. Fokus bör ligga på kvalitetsarbete snarare än ständig online-närvaro, och regelbunden feedback och fysisk aktivitet uppmuntras för att minska stress och öka välbefinnandet.

 • EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  Direktivet om lönetransparens handlar om att komma till rätta med lönediskriminering mellan kvinnor och män i hela EU. Alla EU:s medlemsländer ska ha införlivat direktivets regler senast om tre år.

 • Sommartider hej hej, sommartider!

  Sommartider hej hej, sommartider!

  Det ljuder skratt mellan husen, grillröken ligger tung och det skrattas och skålas i familjens som vännernas lag. Semestern är en tid för avkoppling och njutning, men det är också en tid då alkoholkonsumtionen kan öka.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält