Utvärdering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

För lite mer än sex år sedan kom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) med fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Nu har en utvärdering genomförts för att analysera vilken inverkan dessa nya regler har fått. Arbetsmiljöverket har konstaterat mottagandet delvis har varit positivt men att vissa utmaningar även uppdagats.

I utvärderingen framgår det att arbetsmarknadens parter anser att föreskrifterna fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet och likaså är många positivt inställda till att föreskrifterna utgår ifrån ett organisatoriskt perspektiv. Vidare har det även konstaterats att många av de frågor som OSA syftar till att lyfta löses på arbetsplatsen genom dialog mellan arbetsgivare och skyddsombud.

Det råder dock viss förvirring kring hur föreskrifterna ska tillämpas och det finns en variation i tillämpningen beroende på bransch. Detta främst på grund av att det anses svårt att implementera föreskrifterna i det praktiska arbetet, mycket på grund av att föreskrifterna är för generellt uttryckta. Formuleringarna är alltså inte alltid tillräckligt exakta för att arbetsgivare ska veta vad som gäller, exempelvis vid kränkande särbehandling.

En ny utvärdering kommer våren 2023.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app