Tunnelarbetare får fyra miljoner kronor från AFA försäkring

För att få en förståelse för det här rättsfallet kan det vara hjälpsamt med en kort förklaring av hur beslut vid arbetsskada fattas av försäkringsbolag. När en anställd skadar sig på arbetsplatsen har denne rätt till ersättning för den inkomst som denne förlorat på grund av sin skada. Alltså om man inte kunnat arbeta på grund av att man varit skadad. Denna ersättning får man dels ifrån Försäkringskassan, dels ifrån AFA försäkring. Uppdelning mellan dessa är sådan att Försäkringskassan betalar upp till 7,5 prisbasbelopp. Detta är ett bestämt belopp som kan komma att ändras från år till år. I år, 2022 skulle 7,5 prisbasbelopp motsvara ersättning om 48 300kr. AFA försäkring betalar sedan för förluster som går utanför det som Försäkringskassan betalar ut.

 

Syftet med upplägget som beskrivits här ovan är att den skadedrabbade ska sättas i samma inkomstläge som om skadan inte inträffat. Eftersom detta är syftet måste det alltid utredas vad som är sannolikt att den försäkrade personen skulle ha tjänat om skadan inte hade inträffat.

 

Den här situationen handlar om en man som arbetade som bergsarbetare under jord på Sekos kollektivavtals område som projektanställd. Mannen skadades allvarligt och miste en del av sin arbetsförmåga. Han blev tvungen att lämna sitt yrke som tunnelarbetare och under tiden han var sjukskriven avslutades projektet han arbetat på. Alla tunnelarbetare blev uppsagda och hans kollegor gick vidare till nya projekt.

 

I den här situationen blev frågan hur ersättning för inkomstförluster ska bestämmas för mannen. Detta eftersom han nu var en uppsagd projektanställd, alltså arbetslös. Vad gäller AFA försäkring så beviljade de först en ersättning som var baserad på en betydlig lägre lön än den som mannens kollegor fått. Detta då AFA baserade ersättningen på en lön för bergsarbetare i allmänhet och alltså inte för en tunnelarbetare som mannen var. Uppskattningsvis skulle en tunnelarbetare under jord ha 225 000 kr mer i årslön än en bergsarbetare i genomsnitt.

 

Efter detta begärde rättsskyddet omprövning av AFA:s beslut och bevisade att mannen med största sannolikhet hade fått ett nytt projektarbete om skadan inte inträffat. Detta eftersom det är stor efterfrågan på bergsarbetare, vilket även lett till att löneutvecklingen blivit mycket god. AFA omprövade fallet och kom fram till att det var rimligt att den skadedrabbade som frisk skulle ha haft en inkomst som motsvarade den för bergsarbetare.

 

Mannen fick en betydligt högre ersättning än vad AFA först beslutat. Under denna process fick den skadade hjälp av sitt fackförbund Seko i form av rättshjälp.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app