Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5070-21, 5071-21 meddelad den 16 november 2022

Försäkringskassans krav för att bevilja sjukpenning har länge varit att det ska finnas ”objektiva fynd” för att bevisa att en person har rätt till det. Detta har varit ett problem för individer som har sjukdomar där just objektiva fynd inte går att påvisa, dvs symptom som en läkare inte kan konstatera rent synbart. Kraven på dessa objektiva fynd har därmed gjort att många anställda som drabbats av psykisk ohälsa, eller vissa smärtsjukdomar, inte har fått sjukpenning.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutat att sådana krav inte längre kan ställas. Beslutet fattades genom ett mål där det konstaterades att en kvinna med utmattningssyndrom hade rätt till sjukpenning då HFD menade att läkarens intyg, som baserades på kvinnans egna uppgifter, var tillräckligt för att uppfylla de bevisningskrav som gäller.

I målet klargjorde HFD klargjort det ska räcka att den sjuke kan göra ”sannolikt” att denne har rätt till sjukpenning. Detta är ett betydligt lägre krav än det tidigare då det istället skulle vara ”styrkt.”

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app