NyheterNyheterFörslag till en reformerad arbetsrätt!

Förslag till en reformerad arbetsrätt!

Magdalena Andersson (S) ochAnnie Lööf (C) skriver i en debattartikel om att regeringen, tillsammans medCenterpartiet, tar fram vad det kallar för den ” största frihets- och trygghetsreformen på svenska arbetsmarknad inom modern tid”.

 

Anledningen är att man ser enarbetsmarknad som är i ständig förändring. Bland annat innebär klimatomställningen och digitaliseringen att arbetsplatser förändras.Förändringen sker både i industrierna och servicesektorn, samt i städerna och på landsbygden. Man vill ge de breda löntagargrupperna bättre möjligheter att kunna vidareutbilda sig för att ha kompetens för hela yrkeslivet.

 

Man vill även ge företagen ökad möjlighet till att kunna anställa folk med rätt kompetens, samt kunna ställa om sin verksamhet om det krävs. Pandemin har också inneburit att små-och tillväxt företag kämpar med att kunna anställa.

 

Enligt skribenterna så har den svenska arbetsmarknadsmodellen varit rustad för att genomföra snabba och stora skiften, som både klimatomställningen och digitaliseringen är tydliga exempel på. Genom kollektivavtalen, som är barnanpassade, har arbetsgivarna och facket förhandlat fram flexibilitet och trygghet. Dock behövs det ett helhetsgrepp för att anpassa både omställningssystemet och anställningsskyddet utifrån behoven som finns på dagens arbetsmarknad.

 

Förslagen som ligger på bordet är en reformerad arbetsrätt, omställnings- och kompetensstöd och omställningsstudiestöd. Förslaget om en reformerad arbetsrätt kommer bland annat innebära att företagare kommer få lättare att göra undantag från turordningen. Omställnings- och kompetensstödet kommer i korthet göra det möjligt för folk vars anställning som försvinner pågrund av stora paradigmskiften, att kunna ställa om till ett nytt arbete. Omställningsstudiestödet kommer innebära att den som har mer än åtta års yrkeserfarenhet kommer kunna studera upp till ett år med motsvarande minst 80procent av lönen.

 

För att få ytterligare kolla på de förslag och förändringar som kommer på arbets- och arbetsmiljörättens område, ladda ner Fack:app! Din digitala rådgivare inom arbets-och arbetsmiljörätt. Direkt i din mobil!

Relaterat

 • Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  För att motverka digital stress i arbetsmiljön rekommenderas regelbundna skärmpauser, utbildning om digital hälsa, och flexibla arbetstider. Ergonomiska arbetsplatser, tydliga arbetsmål, begränsning av uppkoppling efter arbetstid, och en kultur av öppen kommunikation är också viktiga. Fokus bör ligga på kvalitetsarbete snarare än ständig online-närvaro, och regelbunden feedback och fysisk aktivitet uppmuntras för att minska stress och öka välbefinnandet.

 • EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  Direktivet om lönetransparens handlar om att komma till rätta med lönediskriminering mellan kvinnor och män i hela EU. Alla EU:s medlemsländer ska ha införlivat direktivets regler senast om tre år.

 • Sommartider hej hej, sommartider!

  Sommartider hej hej, sommartider!

  Det ljuder skratt mellan husen, grillröken ligger tung och det skrattas och skålas i familjens som vännernas lag. Semestern är en tid för avkoppling och njutning, men det är också en tid då alkoholkonsumtionen kan öka.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält