Förslag till en reformerad arbetsrätt!

Magdalena Andersson (S) ochAnnie Lööf (C) skriver i en debattartikel om att regeringen, tillsammans medCenterpartiet, tar fram vad det kallar för den ” största frihets- och trygghetsreformen på svenska arbetsmarknad inom modern tid”.

 

Anledningen är att man ser enarbetsmarknad som är i ständig förändring. Bland annat innebär klimatomställningen och digitaliseringen att arbetsplatser förändras.Förändringen sker både i industrierna och servicesektorn, samt i städerna och på landsbygden. Man vill ge de breda löntagargrupperna bättre möjligheter att kunna vidareutbilda sig för att ha kompetens för hela yrkeslivet.

 

Man vill även ge företagen ökad möjlighet till att kunna anställa folk med rätt kompetens, samt kunna ställa om sin verksamhet om det krävs. Pandemin har också inneburit att små-och tillväxt företag kämpar med att kunna anställa.

 

Enligt skribenterna så har den svenska arbetsmarknadsmodellen varit rustad för att genomföra snabba och stora skiften, som både klimatomställningen och digitaliseringen är tydliga exempel på. Genom kollektivavtalen, som är barnanpassade, har arbetsgivarna och facket förhandlat fram flexibilitet och trygghet. Dock behövs det ett helhetsgrepp för att anpassa både omställningssystemet och anställningsskyddet utifrån behoven som finns på dagens arbetsmarknad.

 

Förslagen som ligger på bordet är en reformerad arbetsrätt, omställnings- och kompetensstöd och omställningsstudiestöd. Förslaget om en reformerad arbetsrätt kommer bland annat innebära att företagare kommer få lättare att göra undantag från turordningen. Omställnings- och kompetensstödet kommer i korthet göra det möjligt för folk vars anställning som försvinner pågrund av stora paradigmskiften, att kunna ställa om till ett nytt arbete. Omställningsstudiestödet kommer innebära att den som har mer än åtta års yrkeserfarenhet kommer kunna studera upp till ett år med motsvarande minst 80procent av lönen.

 

För att få ytterligare kolla på de förslag och förändringar som kommer på arbets- och arbetsmiljörättens område, ladda ner Fack:app! Din digitala rådgivare inom arbets-och arbetsmiljörätt. Direkt i din mobil!

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app