DO dömer ut ”Ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen”

DO har bedömt att det handlat om ett missgynnande enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) när ett företag, baserat i Stockholm, sagt upp en arbetstagare i samband med hans föräldraledighet. Företaget erläggs nu av DO att betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning han utsatts för samt den ekonomiska skada han lidit genom uppsägningen.

 

Arbetstagaren hade en tillsvidareanställning som säljkonsult på ett företag som arbetat med leveranser av mat i Stockholm stad. När arbetstagaren oväntat behövde ta ut föräldraledighet kallades han till ett möte med arbetsgivaren och fick beskedet att han skulle bli uppsagd om han inte omedelbart avbröt föräldraledigheten. Dagen efter mötet sades arbetstagaren upp på grund av arbetsbrist.

 

Företaget hävdade att uppsägningen inte hade haft samband med arbetstagarens planerade föräldraledighet. DO ansåg dock att sambandet mellan uppsägningen och arbetstagarens föräldraledighet var så pass tydlig att det fanns skäl att anta att arbetstagaren missgynnats på grund av sin föräldraledighet.

 

DO ansåg även att föräldraledighet är en så pass naturlig del av den enskilde arbetstagarens yrkesliv och även oväntad föräldraledighet ska arbetsgivaren förhålla sig till regelmässigt. Att en arbetstagare således sägs upp på grund av att hen använder sin föräldraledighet, ska ses som ett allvarligt övertramp av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen enligt DO.

 

DO begär nu att företaget ska betala drygt 300 000 kronor i ersättning till arbetstagaren. Om företaget skulle motsätta sig att betala skadeståndet kommer DO att ta ärendet vidare till arbetsdomstolen.

 

PRO 2021/6

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app