NyheterNyheterAnställd skadad på arbetsplats – fick amputera!

Anställd skadad på arbetsplats – fick amputera!

Detta fall inträffade år 2018 och handlar om en situation där en kvinna anställd på Iggesund Paperboard AB skadade sig så pass allvarligt att hon fick sitt långfinger amputerat från vänsterhanden. Händelseförloppet var följande. Kvinnan arbetade vid en kartongmaskin och stoppade vid tillfället när incidenten inträffade in vänsterhanden i maskinen för att rengöra den. Då fastnade hon med handen och huden på både långfingret och pekfingret skalades av.

 

Situationen som kom att uppstå efter den här incidenten var att kammaråklagaren för miljö- och arbetsmiljömål, hävdade att bolaget inte gjort vad som krävts för att förebygga den här typen av situationer. Alltså ansåg åklagaren att arbetsplatsen begått ett arbetsmiljöbrott och krävde att bolaget skulle betala 300 000kr i företagsbot.

 

Arbetsgivaren höll inte med om dessa anklagelser och hänvisade bland annat till en riskbedömning som gjordes 2010 som stöd för sitt argument. Detta eftersom momentet rengöring hade granskats i denna bedömning.

 

Tingsrätten fastslog att arbetsgivaren borde ha kunnat förutse risken som den här typen av rengöring kan komma att medföra. Alltså höll tingsrätten med åklagarens anförande och likaså företagsboten om 300 000 kr. Arbetstagaren överklagade sedan tingsrättens beslut då bolaget stod fast vid att något brott inte hade begåtts.  

 

Fallet gick vidare till hovrätten som fastslog tingsrättens beslut, alltså höll hovrätten med om den tidigare bedömningen. Utöver detta ansågs det även att trots att bolaget generellt sett haft ett fungerande system för arbetet med arbetsmiljön på bolaget så saknades det dokumenterade riskbedömningar av just den här typen av moment, dvs rengöring av en viss typ av maskin. Hovrätten ansåg med andra ord att bolaget hade brustit i riskbedömningen.

 

Hovrätten nämnde även att faktumet att brottet begåtts för 4 år sedan inte är en ovanligt lång tid när man ser till de speciella omständigheterna i fallet. Alltså till brottslighetens karaktär. Av den anledningen fanns det ingen anledning att sänka företagsboten på grund av långsam handläggning.

 

Domen blev att Iggesund Paperboard AB skulle komma att betala 300 000 kr i företagsbot, fallet kan komma att överklagas till och med den 13:e april 2022.

Relaterat

 • Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  För att motverka digital stress i arbetsmiljön rekommenderas regelbundna skärmpauser, utbildning om digital hälsa, och flexibla arbetstider. Ergonomiska arbetsplatser, tydliga arbetsmål, begränsning av uppkoppling efter arbetstid, och en kultur av öppen kommunikation är också viktiga. Fokus bör ligga på kvalitetsarbete snarare än ständig online-närvaro, och regelbunden feedback och fysisk aktivitet uppmuntras för att minska stress och öka välbefinnandet.

 • EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  Direktivet om lönetransparens handlar om att komma till rätta med lönediskriminering mellan kvinnor och män i hela EU. Alla EU:s medlemsländer ska ha införlivat direktivets regler senast om tre år.

 • Sommartider hej hej, sommartider!

  Sommartider hej hej, sommartider!

  Det ljuder skratt mellan husen, grillröken ligger tung och det skrattas och skålas i familjens som vännernas lag. Semestern är en tid för avkoppling och njutning, men det är också en tid då alkoholkonsumtionen kan öka.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält