NyheterDomarStatsimmunitet och avskedande, vad gäller?

Statsimmunitet och avskedande, vad gäller?

16 november, beslut 47/22, mål B 81/22/MC

I september 2021 avskedades en person som var anställd på Qatars ambassad i Stockholm. Efter beskedet valde personen att väcka tala i Stockholms tingsrätt mot staten Qatar, detta genom Qatars ambassad i Stockholm. Personen menade att denne blivit avskedad utan att det funnits saklig grund för uppsägning. Därmed yrkade han i första hand på ogiltigförklaring av avskedandet tillsammans med allmänt skadestånd. I andra hand enbart allmänt och ekonomiskt skadestånd. Staten Qatar yrkade att personens talan skulle avvisas i sin helhet, detta på grund av statsimmunitet. Statsimmunitet innebär att en stat inte är skyldig att underkasta sig en annan stats domstol och de beslut domstolen fattar.

Tingsrätten avvisade personens talan gällande ogiltigförklaring av avskedandet.

Den avskedade individen överklagade tingsrättens dom och yrkade att Arbetsdomstolen skulle ändra beslutet. Staten Qatar bestred ändring.

I arbetsdomstolens handläggning hänvisade domstolen till en FN-konvention om immunitet för stater och deras egendom, specifikt regler om statsimmunitet vid anställningskontrakt.
I konventionen framgick det att statsimmunitet ska gälla om:
”sakfrågan gäller anställning/förlängning av anställningsförhållanden för eller återanställning av en enskild person”.

I detta fall kom Arbetsdomstolen fram till att frågan om en uppsägning eller ett avskedande ska ogiltigförklaras om det omfattas av detta. Arbetsdomstolen konstaterade därmed, precis som tingsrätten, att staten Qatar har rätt att åberopa statsimmunitet. AD fastställde därmed tingsrättens beslut att avvisa talan om ogiltigförklaring av avskedandet.

Läs hela målet här https://www.arbetsdomstolen.se/media/zqzo22gz/47-22.pdf

Relaterat

 • Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

  Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

  I januari 2020 började en kvinna arbeta hos Axess i Södertälje hamn via ett bemanningsföretag. Hennes arbetsuppgifter var bland annat att lasta på och av bilar från tåg och båtar. På tågen fanns det två våningar, varav den övre sänktes ner vid av- och pålastning. Det var tydligt att anställda inte skulle kliva på övervåningen…

 • Har en arbetsgivare hindrat skyddsombudet att utföra sitt uppdrag?

  Har en arbetsgivare hindrat skyddsombudet att utföra sitt uppdrag?

  I en ny dom från Arbetsdomstolen behandlades frågan om en arbetsgivare hindrat ett huvudskyddsombud från att fullgöra sina uppgifter och därmed agerat i strid med arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Kärande i målet: Svenska Hamnarbetarförbundet Svarande i målet: Sveriges Hamnar Kollektivavtal gäller, kajavtalet. APM Terminals Gothenburg AB (bolaget) är medlem i Sveriges Hamnar och därmed bundet av…

 • Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

  Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

  Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5070-21, 5071-21 meddelad den 16 november 2022 Försäkringskassans krav för att bevilja sjukpenning har länge varit att det ska finnas ”objektiva fynd” för att bevisa att en person har rätt till det. Detta har varit ett problem för individer som har sjukdomar där just objektiva fynd inte går att påvisa,…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält