Statsimmunitet och avskedande, vad gäller?

16 november, beslut 47/22, mål B 81/22/MC

I september 2021 avskedades en person som var anställd på Qatars ambassad i Stockholm. Efter beskedet valde personen att väcka tala i Stockholms tingsrätt mot staten Qatar, detta genom Qatars ambassad i Stockholm. Personen menade att denne blivit avskedad utan att det funnits saklig grund för uppsägning. Därmed yrkade han i första hand på ogiltigförklaring av avskedandet tillsammans med allmänt skadestånd. I andra hand enbart allmänt och ekonomiskt skadestånd. Staten Qatar yrkade att personens talan skulle avvisas i sin helhet, detta på grund av statsimmunitet. Statsimmunitet innebär att en stat inte är skyldig att underkasta sig en annan stats domstol och de beslut domstolen fattar.

Tingsrätten avvisade personens talan gällande ogiltigförklaring av avskedandet.

Den avskedade individen överklagade tingsrättens dom och yrkade att Arbetsdomstolen skulle ändra beslutet. Staten Qatar bestred ändring.

I arbetsdomstolens handläggning hänvisade domstolen till en FN-konvention om immunitet för stater och deras egendom, specifikt regler om statsimmunitet vid anställningskontrakt.
I konventionen framgick det att statsimmunitet ska gälla om:
”sakfrågan gäller anställning/förlängning av anställningsförhållanden för eller återanställning av en enskild person”.

I detta fall kom Arbetsdomstolen fram till att frågan om en uppsägning eller ett avskedande ska ogiltigförklaras om det omfattas av detta. Arbetsdomstolen konstaterade därmed, precis som tingsrätten, att staten Qatar har rätt att åberopa statsimmunitet. AD fastställde därmed tingsrättens beslut att avvisa talan om ogiltigförklaring av avskedandet.

Läs hela målet här https://www.arbetsdomstolen.se/media/zqzo22gz/47-22.pdf

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app