NyheterDomarFörvaltningsdomstolen utdömer vite för nattarbete

Förvaltningsdomstolen utdömer vite för nattarbete

6 september 2022, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 4539-22

I februari 2019 beslutade Arbetsmiljöverket ett förbud mot Biorama XL Video Kommanditbolag om nattarbete. Förbudet innebar att om bolaget inte tecknade ett kollektivavtal fick inga anställda att arbeta mellan 00 och 05. Alternativt till kravet om kollektivavtal var att bolaget skulle ansöka om dispens för nattarbete hos verket. Inget av dessa alternativ genomfördes av bolaget.

Vid en senare inspektion fann Arbetsmiljöverket att personal fortfarande arbetade på natten, trots att inga åtgärder vidtagits av bolaget. Därmed krävde verket att ett vite om 400 000kr skulle dömas ut. Bolaget motsatte sig detta och menade att ingen personal arbetat på natten utan att de personer som fanns på plats vid inspektionen var vänner till ägaren som hjälpte till helt oavlönat.

Förvaltningsrätten konstaterade att de två personer som arbetade vid den senare inspektionen utförde uppgifter som var att betrakta som arbete för Biorama. Vidare fann även förvaltningsrätten att bolaget lämnat in uppgift till Skatteverket om att man det var en anställd som arbetade den aktuella tiden, något som går emot bolagets påstående.

Mot den bakgrunden dömde Förvaltningsrätten ut vitet om 400 000 kronor. Efter detta överklagade bolaget beslutet, men varken kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen beviljade prövningstillstånd, därmed stod förvaltningsrättens fast.

Relaterat

 • Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

  Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

  I januari 2020 började en kvinna arbeta hos Axess i Södertälje hamn via ett bemanningsföretag. Hennes arbetsuppgifter var bland annat att lasta på och av bilar från tåg och båtar. På tågen fanns det två våningar, varav den övre sänktes ner vid av- och pålastning. Det var tydligt att anställda inte skulle kliva på övervåningen…

 • Har en arbetsgivare hindrat skyddsombudet att utföra sitt uppdrag?

  Har en arbetsgivare hindrat skyddsombudet att utföra sitt uppdrag?

  I en ny dom från Arbetsdomstolen behandlades frågan om en arbetsgivare hindrat ett huvudskyddsombud från att fullgöra sina uppgifter och därmed agerat i strid med arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Kärande i målet: Svenska Hamnarbetarförbundet Svarande i målet: Sveriges Hamnar Kollektivavtal gäller, kajavtalet. APM Terminals Gothenburg AB (bolaget) är medlem i Sveriges Hamnar och därmed bundet av…

 • Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

  Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

  Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5070-21, 5071-21 meddelad den 16 november 2022 Försäkringskassans krav för att bevilja sjukpenning har länge varit att det ska finnas ”objektiva fynd” för att bevisa att en person har rätt till det. Detta har varit ett problem för individer som har sjukdomar där just objektiva fynd inte går att påvisa,…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält