Förvaltningsdomstolen utdömer vite för nattarbete

6 september 2022, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 4539-22

I februari 2019 beslutade Arbetsmiljöverket ett förbud mot Biorama XL Video Kommanditbolag om nattarbete. Förbudet innebar att om bolaget inte tecknade ett kollektivavtal fick inga anställda att arbeta mellan 00 och 05. Alternativt till kravet om kollektivavtal var att bolaget skulle ansöka om dispens för nattarbete hos verket. Inget av dessa alternativ genomfördes av bolaget.

Vid en senare inspektion fann Arbetsmiljöverket att personal fortfarande arbetade på natten, trots att inga åtgärder vidtagits av bolaget. Därmed krävde verket att ett vite om 400 000kr skulle dömas ut. Bolaget motsatte sig detta och menade att ingen personal arbetat på natten utan att de personer som fanns på plats vid inspektionen var vänner till ägaren som hjälpte till helt oavlönat.

Förvaltningsrätten konstaterade att de två personer som arbetade vid den senare inspektionen utförde uppgifter som var att betrakta som arbete för Biorama. Vidare fann även förvaltningsrätten att bolaget lämnat in uppgift till Skatteverket om att man det var en anställd som arbetade den aktuella tiden, något som går emot bolagets påstående.

Mot den bakgrunden dömde Förvaltningsrätten ut vitet om 400 000 kronor. Efter detta överklagade bolaget beslutet, men varken kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen beviljade prövningstillstånd, därmed stod förvaltningsrättens fast.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app