NyheterDomarArbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

I januari 2020 började en kvinna arbeta hos Axess i Södertälje hamn via ett bemanningsföretag. Hennes arbetsuppgifter var bland annat att lasta på och av bilar från tåg och båtar. På tågen fanns det två våningar, varav den övre sänktes ner vid av- och pålastning.

Det var tydligt att anställda inte skulle kliva på övervåningen medan den var i rörelse. Det var dock rutin att göra det ändå och det berodde på den tidspress som fanns vid av- och pålastning. Skulle arbetsgruppen missa tidsintervallet blev de inkallade till chefen för att förklara sig.

2013 skedde en liknande olycka som i år där en person vistades på lastplanet medan det sänktes ner och fastnade. Olyckan resulterade inte några skador och det togs fram nya arbetsinstruktioner 2015 för hur arbetet ska gå till på järnvägen.

Hur gick olyckan till?

I år när en liknande olycka inträffade igen skadades en kvinna allvarligt. Olyckan skedde genom att kvinnan skulle lasta av en bil och befann sig inuti tågvagnen. Först tömdes det nedre planet och sedan sänktes plattformen ner. Personen som sänkte ned plattformen befann sig utanför tågvagnen och kunde inte se vad som skedde på insidan. Kvinnan som skadades befann sig i vagnen under nedsänkningen, trots att det inte var tillåtet. Hennes hår fastnade i en av lyftskruvarna vilket resulterade i att hår, ett öra och en del av svålen slets av.

Kvinnan opererades i 23 timmar och låg nedsövd i tio dagar. Det saknas hår på hennes huvud än idag och det är enligt henne mycket besvärande. Anledningen till att hon befann sig i vagnen var den tidspress som fanns och den bristande arbetsledningen.

Vad säger företaget om olyckan?

Företaget Axess säger att den skadade kvinnan var informerad om riskerna och får själv ta ansvaret för olyckan. Efter olyckan har de infört tydligare instruktioner och medarbetarna får inte befinna sig i vagnen när den sänks ner eller upp.

Vad säger Arbetsmiljöverket som företräder kvinnan om olyckan?

Efter olyckan har Arbetsmiljöverket varit på arbetsplatsen och undersökt rutinerna. Arbetsmiljöverket menar att det inte finns några rutiner eller instruktioner om att anställda inte får befinna sig i vagnarna under av- och pålastning. Inspektionen ledde till ett förbud så länge risken för att anställda kan fastna i rörliga delar är kvar.

Tingsrättens bedömning

Det är enligt Tingsrätten tydligt att vagnarna med rörliga delar inneburit en fara för de anställda. Anställda har också hört talas om riskerna men inte fått instruktioner om hur riskerna undviks.

Tingsrätten menar att en anledning till att instruktionerna varit tveksamma är att arbetsledarna varierat från dag till dag. Det här är alltså en mycket allvarlig brist i arbetsmiljön och det underbyggs med ett resonemang om att en liknande olycka inträffat tidigare.

Skadorna på kvinnan har varit mycket allvarliga och tingsrätten går på det som åklagaren lagt fram. Tingsrätten dömer att Axess ska betala 1 000 000 kronor som sanktionsavgift.

Axess har överklagat domen till hovrätten som nu väntar på ett avgörande.

Relaterat

 • Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

  Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

  I januari 2020 började en kvinna arbeta hos Axess i Södertälje hamn via ett bemanningsföretag. Hennes arbetsuppgifter var bland annat att lasta på och av bilar från tåg och båtar. På tågen fanns det två våningar, varav den övre sänktes ner vid av- och pålastning. Det var tydligt att anställda inte skulle kliva på övervåningen…

 • Har en arbetsgivare hindrat skyddsombudet att utföra sitt uppdrag?

  Har en arbetsgivare hindrat skyddsombudet att utföra sitt uppdrag?

  I en ny dom från Arbetsdomstolen behandlades frågan om en arbetsgivare hindrat ett huvudskyddsombud från att fullgöra sina uppgifter och därmed agerat i strid med arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Kärande i målet: Svenska Hamnarbetarförbundet Svarande i målet: Sveriges Hamnar Kollektivavtal gäller, kajavtalet. APM Terminals Gothenburg AB (bolaget) är medlem i Sveriges Hamnar och därmed bundet av…

 • Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

  Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

  Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5070-21, 5071-21 meddelad den 16 november 2022 Försäkringskassans krav för att bevilja sjukpenning har länge varit att det ska finnas ”objektiva fynd” för att bevisa att en person har rätt till det. Detta har varit ett problem för individer som har sjukdomar där just objektiva fynd inte går att påvisa,…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält