Domar

2023-01-01

Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5070-21, 5071-21 meddelad den 16 november 2022 Försäkringskassans krav för att bevilja sjukpenning har länge varit att det ska finnas ”objektiva fynd” för att bevisa att en person har rätt till det. Detta har varit ett problem för individer som har sjukdomar där just objektiva fynd inte går att påvisa, […]

2022-12-16

Statsimmunitet och avskedande, vad gäller?

16 november, beslut 47/22, mål B 81/22/MC I september 2021 avskedades en person som var anställd på Qatars ambassad i Stockholm. Efter beskedet valde personen att väcka tala i Stockholms tingsrätt mot staten Qatar, detta genom Qatars ambassad i Stockholm. Personen menade att denne blivit avskedad utan att det funnits saklig grund för uppsägning. Därmed […]

2022-12-12

Kriminalvårdare nekades skadestånd i hovrätten

Den 14 november 2022, Hovrätten för nedre Norrland, Mål 1447 – 21 Det var under en rättegång i september 2020 som två kriminalvårdare utsattes för ringa misshandel av en häktad man som i panik försökte fly från salen och vårdarna försökte stoppa honom. Den häktade mannen skallade en av vårdarna och slog en häktesvakt med […]

2022-11-18

Förvaltningsdomstolen utdömer vite för nattarbete

6 september 2022, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 4539-22 I februari 2019 beslutade Arbetsmiljöverket ett förbud mot Biorama XL Video Kommanditbolag om nattarbete. Förbudet innebar att om bolaget inte tecknade ett kollektivavtal fick inga anställda att arbeta mellan 00 och 05. Alternativt till kravet om kollektivavtal var att bolaget skulle ansöka om dispens för nattarbete hos verket. […]

2022-02-18

AD 2022 nr 9

Bakgrund Mellan Almega Tjänsteföretagen (Almega) och Svenska Transportarbetarförbundet (förbundet) råder ett kollektivavtal avseende distribution, bl.a. direktreklam. Ersättningsformen för behovsanställda som delar ut reklam och annat var prestationslön. I en anmärkning i kollektivavtalet fanns bestämmelsen att timlön skulle utgå ifall prestationslönen blev lägre än timlönen så länge den behovsanställda utfört ennormalprestation. Enligt samma bestämmelse skulle en […]

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app

Gör det svåra enkelt.
Ladda ned Fack:app!

Fack:appen är en rådgivare inom arbets- och arbetsmiljörätt och ger dig en snitslad bana genom hela processen. Till detta finns verktyg i form av mallar och checklistor. Allt samlat under ett och samma tak.

Kontakt

info@fackapp.se