2022-12-21

Julstressen – så hanterar du den 

Julstressen är idag en akut arbetsmiljörisk som påverkar hälsan negativt hos såväl chefer som medarbetare. Du som arbetsgivare ansvar för att dina medarbetare mår bra och kan behålla sin produktivitet i arbetet. Medarbetare som upplever stress på jobbet får avsevärt sämre förmåga att problemlösa, samarbeta och klarar inte av att prioritera. Stress påverkar även kreativiteten […]

2022-12-16

Statsimmunitet och avskedande, vad gäller?

16 november, beslut 47/22, mål B 81/22/MC I september 2021 avskedades en person som var anställd på Qatars ambassad i Stockholm. Efter beskedet valde personen att väcka tala i Stockholms tingsrätt mot staten Qatar, detta genom Qatars ambassad i Stockholm. Personen menade att denne blivit avskedad utan att det funnits saklig grund för uppsägning. Därmed […]

2022-12-14

Rockbar möter stark kritik

6 november 2022/028644 Efter att arbetsmiljöverket genomfört en inspektion av Rockbaren i Nyköping fick serveringen en rad anmärkningar. Verket konstaterande följande problem:Elinstallationerna saknar tillräcklig isolering vilket ökar risken för anställda att skada sig eller att det orsakar brand. Det saknas en lista på de kemiska ämne som används. Det finns ingen utrustning för första hjälpen. […]

2022-12-12

Kriminalvårdare nekades skadestånd i hovrätten

Den 14 november 2022, Hovrätten för nedre Norrland, Mål 1447 – 21 Det var under en rättegång i september 2020 som två kriminalvårdare utsattes för ringa misshandel av en häktad man som i panik försökte fly från salen och vårdarna försökte stoppa honom. Den häktade mannen skallade en av vårdarna och slog en häktesvakt med […]

2022-12-12

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vilka lagrum behöver en arbetsgivare känna till för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen? Som arbetsgivare ansvarar du för arbetslivsinriktad rehabilitering. Det innebär att du behöver känna till bland annat när rehabiliteringsåtgärder bör sättas in eller hur långt ditt ansvar sträcker sig. Genom att använda dig av Fack:app får du en god hjälp på vägen genom att använda […]

2022-12-11

Regler uppsägning – detta gäller!

Lag om anställningsskydd (1982:80) (LAS), är en skyddslag som reglerar anställningsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Denna lag säkerställer att arbetsgivaren inte ensidigt kan förändra ett anställningsavtal för en medarbetare. Exempelvis vad gäller vid anställning, uppsägning och avskedande. LAS gäller för nästan alla arbetstagare med undantag för exempelvis personer i företagsledande ställning. Lagen är tvingande, men […]

2022-12-11

Vad är LAS?

Denna lag begränsar arbetsgivarens rätt att förändra en medarbetares anställning, genom att uppsägning eller avsked. Lagen har med andra ord tillkommit för att säkerställa att det finns en trygghet i anställningen för medarbetaren. Fack:app – ett stöd genom hela processen Att genomföra en uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl är […]

2022-12-11

Arbetsmiljö lagar

Arbetsmiljöregleringens tillkomstoch utveckling ur ett historiskt perspektiv Vi har sedan lång tid tillbaka haft lagar och regler som hanterar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Bland de tidigaste av dessa regleringar kan landslagslagarna nämnas. Redan 1303 framfördes att en person inte hade rätt […]

2022-12-11

Nya LAS – Vad gäller?

Nya Lagen om anställningsskydd (LAS) – vilka är de väsentliga förändringarna? Som de flesta av er redan känner till har det skett en hel del förändringar inom arbetsrätten. Per den 1 oktober träder nya LAS i kraft. Frågan är hur dessa förändringar kommer att påverka dig som arbetsgivare och vem berör de? Nedan går vi […]

2022-12-11

Kvinnor utsätts för kränkningar, skyddsombud agerar

8 november 2022/063916 Unionens och IF Metalls skyddsombud uttryckte nyligen att personer i ledande ställning på kemiföretaget kemiföretaget Nouryon functional chemicals kränker personalen. De arbetstagare som främst utsätts för detta är kvinnorna på arbetsplatsen. Det har även framkommit att det råder en bestraffningsmiljö på bolaget som gör att arbetstagare har en stor rädsla för att […]

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app

Gör det svåra enkelt.
Ladda ned Fack:app!

Fack:appen är en rådgivare inom arbets- och arbetsmiljörätt och ger dig en snitslad bana genom hela processen. Till detta finns verktyg i form av mallar och checklistor. Allt samlat under ett och samma tak.

Kontakt

info@fackapp.se