2023-03-17

Att ha koll på inför kommande semestertider!

I semesterlagen (1977:480) finns regler om olika delar kopplade till semester. Den behandlar bland annat semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Flera av reglerna i semesterlagen är dispositiva, vilket betyder att de kan avtalas bort i avtal. I denna artikel går vi igenom de olika delarna gällande semester så att du vet vad som gäller för just dig.

2022-05-06

Nya funktioner och tjänster i appen – nästa steg mot en arbetsrätt som är tillgänglig för alla!

Vilka rättigheter har du som arbetstagare eller arbetsgivare enligt arbets- och arbetsmiljörätten? Vad säger de olika lagarna och vad betyder de egentligen? Vet du var i lagen du ska kolla för att hitta svar på din fråga? Dessa frågeställningar grundar sig i den barriär som råder mellan rätten och gemene man. En barriär som vi […]

2022-04-29

Anställd avliden på grund av bristande arbetsmiljö!

Det här fallet handlar om en situation som ägde rum den 19 februari 2018. En man arbetade hos Grytnäs Gräv och skulle anlägga en avloppsledning på uppdrag av Hedemora Energi AB. Detta innebar att Grytnäs Gräv hade fått i uppdrag av Hedemora Energi AB att utföra anläggningsarbeten i Hedemora. Det beslutades att ansvaret för arbetsmiljön […]

2022-04-20

Vem ska räknas som arbetstagare?

Det har visat sig att det finns situationer där det är svårt att avgöra vem som är arbetstagare och vem som är arbetsgivare, något som kan kallas för gränsdragningsproblematik. Alltså en fråga om var gränsen går för vem som är arbetstagare respektive arbetsgivare. Detta blir problematiskt eftersom huruvida någon är arbetstagare eller arbetsgivare lägger grunden […]

2022-03-30

Tunnelarbetare får fyra miljoner kronor från AFA försäkring

För att få en förståelse för det här rättsfallet kan det vara hjälpsamt med en kort förklaring av hur beslut vid arbetsskada fattas av försäkringsbolag. När en anställd skadar sig på arbetsplatsen har denne rätt till ersättning för den inkomst som denne förlorat på grund av sin skada. Alltså om man inte kunnat arbeta på […]

2022-03-28

Anställd skadad på arbetsplats – fick amputera!

Detta fall inträffade år 2018 och handlar om en situation där en kvinna anställd på Iggesund Paperboard AB skadade sig så pass allvarligt att hon fick sitt långfinger amputerat från vänsterhanden. Händelseförloppet var följande. Kvinnan arbetade vid en kartongmaskin och stoppade vid tillfället när incidenten inträffade in vänsterhanden i maskinen för att rengöra den. Då […]

2022-03-22

DO dömer ut ”Ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen”

DO har bedömt att det handlat om ett missgynnande enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) när ett företag, baserat i Stockholm, sagt upp en arbetstagare i samband med hans föräldraledighet. Företaget erläggs nu av DO att betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning han utsatts för samt den ekonomiska skada han lidit genom uppsägningen.   Arbetstagaren hade en […]

2022-03-04

En sammanfattning av genomförda och kommande lagförändringar!

Det händer mycket inom arbetsrättens område. Förutom att vi fick en ny lag om Visselblåsning den 17 december 2021, har det kommit en hel del förändringar kopplat till Socialförsäkringsbalken som andra lagrum. ‍ För att du ska hålla dig uppdaterad har vi nu tagit fram en skrift som sammanfattar både genomförda som kommande förändringar. Se […]

2022-03-02

Fortnox i samarbete med Fack:app!

Idag har Fack:app, din digitala rådgivare inom arbets- och arbetsmiljörätt börjat att säljas direkt från Fortnox App Market. Fack:app tar i och med detta samarbete, ytterligare ett viktigt steg i sin strategi att hjälpa fler små företag med sitt arbets- och arbetsmiljörättsliga arbete. ‍ Genom att koppla ihop Fack:app med Fortnox kan ett mindre företag få en helt digital […]

2022-02-28

Människoexploatering – Högsta domstolen

Bakgrund: Ett gift par från och universitetsutbildade i Bangladesh flyttade till Sverige 2018. Kvinnan (FZ) hade blivit antagen till en utbildning på Linköpings universitet och planen var att hennes man (IA) inledningsvis skulle arbeta för att sedan själv vidareutbilda sig. De hade vissa svårigheter med att ordna en bostad och arbete. En restaurangägare (MK) erbjöd […]

Fråga Juristen

Fråga Juristen

När ditt ärende är för stort eller komplext hjälper vi dig med personlig juridisk rådgivning. Ställ din fråga nedan och få svar från våra kunniga jurister inom 24 arbetstimmar.

Ladda ned fack:app

Gör det svåra enkelt.
Ladda ned Fack:app!

Fack:appen är en rådgivare inom arbets- och arbetsmiljörätt och ger dig en snitslad bana genom hela processen. Till detta finns verktyg i form av mallar och checklistor. Allt samlat under ett och samma tak.

Kontakt

info@fackapp.se